ฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ CS-Loxinfo IDC

-7%
5,500 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-9%

CS-Loxinfo IDC

CS 1U – 1 Gbps Share

2,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-7%

CS-Loxinfo IDC

CS 1U – 10 Gbps Share

16,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-10%

CS-Loxinfo IDC

CS 1U – 100 Mbps

1,800 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม