เว็บโฮสติ้งลินุกส์ Web Hosting Linix จะใช้ระบบ ปฎิบัติการที่เป็น Linux ของ CentOS ซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการแบบ OpenSource (เปิดเผยซอร์สโค้ด) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, Perl/CGI, Shell Script, PHP, JSP และ JAVA Servlet ซึ่งสามารถใช้ฐานข้อมูลหลักคือ MySQL และ PostgreSQL
และเนื่องจาก Linux ถูกพัฒนาขึ้นบนแนวคิดของ OpenSource โปรแกรมและสคริปต์ต่างๆ จึงมีการพัฒนาต่อยอด และแจกจ่าย ให้ใช้งานฟรี พร้อมทั้งมีรูปแบบที่หลากหลาย เว็บโฮสติ้งในกลุ่มนี้ จึงมีแอปพลิเคชั่นให้ใช้งานมากมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแอปพลิเคชั่น ที่แจกฟรีเสียด้วย อย่างเช่น PHPNuke, OsCommerce, Mambo และอื่นๆ

-9%

Web Hosting Linix

Linux Hosting Plan1

900 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-5%

Web Hosting Linix

Linux Hosting Plan2

1,900 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-9%

Web Hosting Linix

Linux Hosting Plan3

2,900 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-13%

Web Hosting Linix

Linux Hosting Plan4

3,900 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม