-6%
3,190 ฿ 3,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-4%
6,250 ฿ 6,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-5%
1,890 ฿ 1,800 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม