-5%
4,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-10%
2,500 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-9%
5,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-10%
3,500 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-7%
5,500 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-9%

CS-Loxinfo IDC

CS 1U – 1 Gbps Share

2,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-7%

CS-Loxinfo IDC

CS 1U – 10 Gbps Share

16,000 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-10%

CS-Loxinfo IDC

CS 1U – 100 Mbps

1,800 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-9%

G-Suite

G-Suite Basic

1,500 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-3%
3,890 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-4%
9,500 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Sale!
1,500 ฿9,500 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม