CS 1U – 100 Mbps

1,800 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

CS 1U – 100 Mbps บริการรับฝากวางเครื่อง server ใน Data center ขนาดเครื่อง 1 U Rack ความเร็วอินเตอร์เน็ต 100 Mbps / 1Public IP / 1Outlet ติดตั้ง OS ให้ฟรี