Windows Hosting (Plesk)

เว็บโฮสติ้งในหมวดหมู่นี้จะใช้ระบบปฎิบัติการที่เป็น Windows Server 2016  ของไมโครซอฟท์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, ASP, PHP, ASP.NET, C# และ VB.NET ซึ่งสามารถใช้ฐานข้อมูลที่หลากหลาย อย่างเช่น MS Excel, MS Access, MySQL และ MS SQL Server

Cloud Verver

การเตรียมพร้อมของเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ – พิจารณาว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นเจ้าภาพในธุรกิจของคุณ เซิร์ฟเวอร์ไฟล์และฐานข้อมูลอีเมลและเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่และช่วงเวลาที่หยุดทำงานมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตการขายพนักงานและความพึงพอใจของลูกค้า 

Dedicated Server.

Dedicated Server คือ บริการให้เช่าเครื่อง Server เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้ามาดู Web Site ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ท่านสามารถควบคุม การทำงานของ Server ได้ทุกอย่าง เช่น Setup Web Site, ติดตั้ง Mail Server หรือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการ โดยที่ Dedicated Server ได้ถูกติดตั้งอยู่บน เครือข่ายความเร็วสูง Dedicated Server 

Co-location Server .

บริการ colocation server คือ บริการรับฝากเครื่อง Server ให้บริการโดยฝากเครื่อง server ไว้ในห้องเครื่องที่มีระบบการ รักษาความปลอดภัยสูง ตลอดจนมีการปรับสภาพแวดล้อมของบริการการ Co-Location server ให้เหมาะสมที่สุด เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมความชื้น และระบบดับเพลิง